Vinyl Warriors

Untitled-2

Številka projekta: 2020-1-UK01-KA204-078836

Dobrodošli v projektu VINYL WARRIORS. Kaj je »VINYL WARRIORS«? Gre za inovativen projekt, ki starejšim učečim pomaga razviti digitalne veščine in uresničiti vseživljenjske sanje o glasbenem nastopanju na odru. Poleg tega VINYL WARRIORS naslavlja tudi težavo socialne izolacije upokojencev, tako da jim ponuja edinstvene izobraževalne priložnosti in izkušnje.

 

Projekt VINYL WARRIORS predlaga, da se ustvari in ponudi nov program usposabljanja, ki upokojence spodbuja, da znova odkrijejo svojo glasbeno mladost in rešijo težave, s katerimi se lahko soočajo v socialni izolaciji. Z udeležbo v projektu VINYL WARRIORS se lahko udeleženci naučijo ključnih digitalnih veščin, ki jim bodo omogočile snemanje avdio in video glasbene predstave, o kateri so morda sanjali že leta.

 

Ker so ciljna skupina projekta VINYL WARRIORS starejši in upokojenci, izobraževalci odraslih in organizacije s programi aktivnega staranja, lahko udeleženci pridobijo spretnosti iz številnih področjih povezanih s pripravo in izvedbo koncertov v živo. Udeleženci bodo lahko vse svoje veščine uporabili v praksi na zaključnem prireditvenem dogodku, ki bo avgusta 2022 na Irskem. 

Upamo, da bomo na neki točki svojega življenja imeli srečo, da se bomo zdravi in aktivni upokojili. Vendar nam raziskave pravijo, da se v nekaterih primerih osebno zdravje upokojencev po upokojitvi pogosto poslabša, govorimo o slabšem duševnem zdravju, tudi o pojavu depresije. S spodbujanjem upokojencev k aktivnem sodelovanju s člani njihove skupnosti lahko pozitivno vplivamo na njihovo duševno zdravje in večjo samozavest.

Učne vsebine, ki jih ponuja projekt VINYL WARRIORS, omogočajo upokojencem, da postanejo aktivni med upokojitvijo. VINYL WARRIORS kot podporo starejšim učečim v letih upokojitve omogoča dostop do učnega načrta in programa usposabljanja, ki vključuje program usposabljanja za pridobivanje digitalnih veščin. Ti učni viri obravnavajo veščine, ki so potrebne za načrtovanje, oblikovanje, produkcijo, izvedbo tonskih vaj in koncerta v živo.

 

Tekom projekta VINYL WARRIORS bodo partnerske organizacije iz Severne Irske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Slovenije in Španije sodelovale z izvajalci izobraževanja odraslih, organizacijami s programi aktivnega staranja in starejšimi. Da bi podprli izobraževalce odraslih pri izvajanju programa usposabljanja za pridobivanje digitalnih veščin, VINYL WARRIORS predlaga razvoj edinstvenega programa usposabljanja za izobraževalce odraslih, ki bodo pomagali starejšim učečim pri ponovnem odkrivanju njihove glasbene mladosti. Vse te učne vsebine so predstavljene v programu VINYL WARRIORS MOOC (Množičen odprt spletni tečaj). To je spletna platforma, kjer lahko starejši in njihovi vrstniki, ponudniki izobraževanja odraslih in organizacije s programi aktivnega staranja dostopajo do učnih gradiv, razvitih v projektu VINYL WARRIORS.

 

Da bi zagotovili, da projekt VINYL WARRIORS ustreza potrebam in zahtevam udeležencev, bo decembra 2021 v Italiji potekalo usposabljanje. Poleg tega bo avgusta 2022 na Irskem potekalo usposabljanje za člane produkcijskih ekip in izvajalce. Tukaj bodo starejši imeli priložnost podoživeti mladost in nastopati pred množico.

VINYL WARRIORS je financiran s podporo programa Erasmus +. Začel se je septembra 2020 in bo trajal do avgusta 2022. VINYL WARRIORS trenutno izvaja skupina sedmih organizacij s Severne Irske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Slovenije in Španije.

Ballybeen
SEVERNA IRSKA

Ženski center Ballybeen (BWC) je nevladna organizacija z dobrodelnim statusom. Njihov glavni cilj je odpraviti neenakosti, spodbujati socialno vključenost in omogočiti ranljivim skupinam, da se vključijo v splošno družbo in postanejo aktivni državljani na osebni, socialni, ekonomski in politični ravni. Skozi stalno ocenjevanje potreb BWC razvija in ponuja programe in storitve, prilagojene potrebam ciljnih skupin, tj. ženskam, otrokom in mladim.

 

Od leta 2003 je BWC sodeloval v številnih partnerstvih na lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni ter ima visoko stopnjo strokovnega znanja na področju vodenja takšnih projektov.

 

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Spletna stran      Facebook

solution
Francija

SOLUTION: Solidarity & Inclusion promovira socialno vključenost ljudi vseh kultur in iz vseh držav. Na lokalni ravni izvajajo ukrepe za spodbujanje neformalnega izobraževanja, kot so jezikovni tečaji, medkulturne dejavnosti in delavnice za pomoč pri pripravi vlog za iskanje zaposlitve. Na evropski ravni je združenje hkrati partner in koordinator izobraževalnih projektov, ki se financirajo iz programa Erasmus + in drugih skladov EU.

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Facebook Spletna stran

fhb
Nemčija

Skills Elevation FHB iz Nemčije je leta 2019 ustanovila vrsta učiteljev, okoljevarstvenikov in akademikov z namenom zagotoviti alternativne izobraževalne metodologije. FHB si močno prizadeva za podporo in izobraževanje marginaliziranih skupin, zlasti glede njihovega družbenega, čustvenega in kognitivnega razvoja. FHB se osredotoča na tri glavna področja; razvoj novih pedagoških pristopov, razvoj gradiv za usposabljanje marginaliziranih odraslih in izvajanje raziskav na področju socialne psihologije, poslovanja in izobraževanja.

 

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Spletna stran

rural hub
Irska

The Rural Hub so ustanovili strokovnjaki za izobraževanje, usposabljanje in razvoj podeželja kot odgovor na vpliv gospodarske krize na majhne podeželske vasi in mesta na Irskem. Od svoje ustanovitve leta 2012 Rural Hub lokalnim prebivalcem in skupnostim ponuja široko paleto programov usposabljanja in razvoja. Specializirani so za področje razvoja skupnosti, razvili so številne lokalne pobude za podporo socialni vključenosti prikrajšane podeželske mladine, migrantskih skupnosti in osamljenih starejših prebivalcev. S temi skupinami sodelujejo z ustvarjalnimi pristopi in testiranjem digitalnih medijskih virov za podporo večji socialni koheziji med lokalnimi skupnostmi v okrožju Cavan. Imajo razvito mrežo zainteresiranih strani po vsem okrožju, ki tematsko podpirajo njihovo delo. V skupnosti izvajajo neformalne programe izobraževanja odraslih in mladih prek programov, ki so jih poimenovali Družabna jutra in Izobraževalni popoldnevi in s pomočjo programov »mladina v digitalnih medijih«, ki jih vodijo v t.i. coni digitalnih medijev (DMZ) v Virginiji v Cavanu.

 

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Spletna stran      Facebook

Speha Fresia
Italija

Speha Fresia od leta 1983 na nacionalni ravni deluje na področju vseživljenjskega učenja, delovno aktivnih politik, lokalnega trajnostnega razvoja in socialnih raziskav. Z vključevanjem svojih poklicnih kompetenc v široko mrežo javnih in zasebnih ustanov se že od leta 1996 zavzema za evropske projekte.

Deluje v skladu s standardom vodenja kakovosti UNI EN ISO 9001: 2008, kar zadeva svetovanje o usmerjanju, službe za lokalni razvoj, oblikovanja sistemskih ukrepov v podporo prikrajšanim skupinam, socialnih raziskav, stalnega poklicnega usposabljanja, vseživljenjskega učenja. Je certificiran organ za usmerjanje in usposabljanje v dveh regijah, Laciju in Siciliji, in organizira stalne tečaje poklicnega usposabljanja za delavce, ki se financirajo iz medprofesionalnih skladov.

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Spletna stran

Zdus
Slovenija

ZDUS, Zveza društev upokojencev Slovenije je nevladna, neprofitna humanitarna organizacija, ustanovljena leta 1946, z več kot 233.000 člani po vsej Sloveniji. ZDUS skrbi za aktivno, zdravo in ustvarjalno življenje starejših, spodbuja zdrav življenjski slog, organizira in izvaja programe aktivnega staranja in je zagovornik pravic in potreb starejših. ZDUS ponuja strokovno znanje pri ugotavljanju potreb starejših in lobira v njihovem imenu za izboljšanje kakovosti njihovega življenja Poleg tega vpliva na nosilce odločanja in oblikovalce politik. ZDUS vodi predsednik in podpredsednici, s strokovno službo, kjer je zaposlenih 8 sodelavk. Poleg tega več kot 50 upokojencev, prostovoljcev sodeluje v ožji strukturi, to je upravnem odboru in drugih organih ZDUS.

IFES
Španija

IFESCOOP je neprofitna zadruga, ki sodeluje z regionalno in lokalno javno upravo (regionalne vlade in mestne občine), socialnimi partnerji (sindikati in združenja delodajalcev) ter številnimi drugimi institucijami in organizacijami na različnih področjih, povezanih z mladino in poklicnim izobraževanjem.

IFESCOOP kot ponudnik usposabljanj ponuja prilagojene programe usposabljanja za razvoj in nadgrajevanje veščin in poklicnih kvalifikacij mladih, delavcev in brezposelnih, s čimer izboljšuje njihove zaposlitvene možnosti in podpira njihov osebni in poklicni razvoj. 

 

Pomemben del dejavnosti podjetja je izvajanje tržnih analiz za prilagajanje potrebam in zahtevam trenutnim ponudbam usposabljanj, potrebnih za uspešno realizacijo in vstop na trg dela. Imajo tudi veliko izkušenj z delom na področju podjetništva z mladimi in brezposelnimi.

 

Za več informacij stopite v stik z njimi:

Spletna stran

Projekt VINYL WARRIORS - Ponovno odkrivanje glasbene mladosti - Usposabljanje za pridobivanje digitalnih veščin za starejše obravnava potrebo po socialni vključenosti starejših po Evropi. Projekt VINYL WARRIORS zagotavlja državljanom iz sedmih evropskih držav izobraževalne aktivnosti in izkušnje, ki jih oblikujejo in izvajajo ob upoštevanju potreb starejših učečih. Da bi dosegli te cilje, bomo partnerji VINYL WARRIORS sodelovali pri izdelavi naslednjih inovativnih učnih gradiv:

VINYL WARRIORS Program usposabljanja pridobivanja digitalnih veščin za starejše

Prvi izdelek projekta VINYL WARRIORS obravnava vprašanja povezana z načrtovanjem, oblikovanjem, produkcijo, izvedbo tonskih vaj in koncerta v živo. Program usposabljanja pridobivanja digitalnih veščin je razdeljen na štiri različne kategorije; Band, Groupies, Roadies in Managers, ki podpira starejše, da na zabaven in privlačen način gradijo svoje digitalne medijske spretnosti in svoje izvedbene spretnosti - nekoliko drugačne od IT tečajev, ki so običajno na voljo.

VINYL WARRIORS Program usposabljanja za izobraževalce odraslih

Program VINYL WARRIORS za izobraževalce odraslih, ki obsega 50 ur učenja, lahko uporabijo izobraževalci odraslih ter organizacije s programi aktivnega staranja za lasten profesionalen osebni razvoj. Deljen v 4-urno pripravljalno delavnico; 3-dnevni, 21-urni osebni program in 25-urno spletno samostojno učenje, lahko izobraževalci odraslih razvijejo svoje veščine in lasten slog, tako da lahko naprej podprejo starejše na njihovi glasbeni poti skozi projekt VINYL WARRIORS.

VINYL WARRIORS MOOC

VINYL WARRIORS MOOC – množičen odprt spletni tečaj - je spletna platforma, ki omogoča dostop do učnih vsebin, razvitih v prvi dveh fazah. Zahvaljujoč spletni naravi vira lahko udeleženci dostopajo do MOOC-a iz svojih pametnih telefonov, mobilnih naprav ali računalnikov. Poleg tega bo MOOC poskrbel za neposredno predvajanje prireditve VINYL WARRIORS na Irskem avgusta 2022. Dostop do MOOC bo na voljo od februarja 2022. 

Če se želite vključiti in podpreti naš projekt, nas poiščite in spremljajte na Facebook strani:

Podpora Evropske komisije pri izdelavi te vsebine ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

sl_SISlovenian